نامگذاری سالن کنفرانس شرکت


با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سالن کنفرانس ستاد شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های استان بنام این شهید والامقام نامگذاری گردید.