امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستان

فضای سبز نیروگاه

با توجه به آلایندگی صنایع موجود و سهمیه تولید فضای سبز در هر صنعت بر مبنای زیر بنای آن، نیروگاه گازی زاهدان موظف به ایجاد و نگهداری 7 هکتارفضای سبز در داخل و پیرامون خود و نیروگاه حرارتی ایرانشهر و بمپور موظف به ایجاد و نگهداری 30 هکتار فضای سبز در داخل و پیرامون خود و نیروگاه گازی کنارک موظف به ایجاد و نگهداری 29 هکتار فضای سبز در داخل و پیرامون خود بوده اند.

اهداف استراتژیک

اهداف ما

مدیریت اجرایی

مدیریت کنترل پروژه

مدیریت کنترل کیفیت

مدیریت پشتیبانی

کشورهای جهان، از جمله کشور عزیزمان ایران، به اثبات رسانده و در قوانین، برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. هدف : نظام دریافت، بررسی و پذیرش پیشنهادها جهت تحقق اهداف ذیل در شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستان اجرا می گردد : ارتقاء سطح بهره‌وری از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع؛ 1- بهبود فرایندها و روشهای انجام کار؛ 2- اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در شرکت؛ 3- تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیری خلاقیت و ابتکار و ایجاد بستر مناسب جهت شکوفائی استعدادها

ارتباط با مدیر عامل