امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

اخبار سایت

آخرین و به روز ترین اخبار و مطالب نیروگاه

اخبار

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان با مدیریت و کارکنان نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان با مدیریت و کارکنان نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور به

ادامه مطلب »