امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

درباره ما

شرکت مدیریت تولید برق ایرانشهر در تاریخ 1378/4/1 در قالب بخش غیر دولتی به صورت شرکت سهامی خاص تغییر نام و تاسیس داده شد و طی شماره 1750 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زاهدان به ثبت رسیده است. آخرین اساسنامه آن در تاریخ 1382/11/29 با نام شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان پس از انتزاع بخش تولید از برق منطقه ای و الحاق نیروگاههای گازی زاهدان و کنارک به شرکت، به تصویب رسیده است. در حال حاضر شرکت، جزء شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد و ستاد اصلی شرکت در زاهدان واقع است که از تاریخ 1383/1/1 با کارکرد چهار نیروگاه حرارتی ایرانشهر، گازی زاهدان، گازی کنارک و سیکل ترکیبی بمپور ادامه فعالیت نمود.