امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

نیروگاه حرارتی ایرانشهر

نیروگاه حرارتی ایرانشهر به ظرفیت 256 مگاوات (4 واحد 64مگاواتی) در 18 کیلومتری شمال غربی ایرانشهر و در 2/1کیلومتری غرب سه راه ایرانشهر به بم درحاشیه جنوبی جاده در زمینی به مساحت 150هکتار قرار گرفته است. قرارداد ساخت در سال 1368 بین شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و شرکت اشکودا کشور چک و اسلواکی بسته شد. سوخت راه اندازی گازوئیل و سوختهای اصلی مازوت و گاز می باشدبدین صورت که با وصل شبکه سراسری گاز به استان واحد 1 نیروگاه در خرداد ماه 95 بصورت دوگانه سوخت یعنی مایع (گازوئیل و مازوت) و گاز در مدار قرار گرفت.