امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیروگاه گازی کنارک

نیروگاه گازی کنارک در 50 کیلومتری شهرستان چابهار قرار دارد. این نیروگاه در کنار دریای عمان و در زمینی به مساحت حدود 30 هکتار احداث شده است. نیروگاه مزبور به وسیله راه زمینی آسفالته چابهار – زاهدان به تهران متصل می باشد. سوخت مصرفی نیروگاه گازوییل می باشد که به وسیله تانکر از پهلوگیری کشتی های نفت کش در چابهار به نیروگاه حمل می گردد. آب مصرفی نیروگاه از طریق کارخانه آب شیرین کن کنارک تأمین می شود.