بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

    بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ مهندس بامری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان با حضور در محل نیروگاه بخار و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور شهرستان ایرانشهر از روند تعمیرات بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی ؛ […]