دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان با مدیریت و کارکنان نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان با مدیریت و کارکنان نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور به گزارش روابط عمومی ؛ طی این نشست با گذر موفقیت از پیک بسیار گرم تابستان از زحمات تمامی همکاران تقدیر و تشکر نمودند و به همدلی  وهمراهی بیشتر تاکید داشتند. […]

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

    بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ مهندس بامری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان با حضور در محل نیروگاه بخار و نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور شهرستان ایرانشهر از روند تعمیرات بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی ؛ […]